ನೀವು ನೀಡಿರುವ ಮತ ಬಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ: ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಡಿ.ಸಿ.ಗೌರಿಶಂಕರ್ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ತುಮಕೂರು: ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕರಾದ ಡಿಸಿ ಗೌರೀಶಂಕರ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಗೂಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ ಸಿದ್ದಾಪುರ,ನೇರಳಾಪುರ,…