ಸಿರಾದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳಲಿದೆ: ವಿಜಯೇಂದ್ರ

ತುಮಕೂರು: ಕೋಟೆ ನಾಡು ಸಿರಾದಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಕಮಲದ ಹೂವು ಅರಳಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ…