ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರ ಬಂದೂಕು | ರೌಡಿಶೀಟರ್ ರೋಹಿತನ ಮೇಲೆ ಶೂಟೌಟ್ | Vishwa kannadi

ತುಮಕೂರು: ಡಕಾಯಿತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ರೋಹಿತನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ತಿಲಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸರು, ರೋಹಿತನ್ನು ಡಕಾಯಿತಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಚ್ಚು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು…