ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜಾಗವನ್ನು ಅಭಿವೃಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಲು ಹುನ್ನಾರ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ subscribe ಮಾಡಿ.  ತುಮಕೂರು: ಬಾಳನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿವಿನಾಕ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ…