ಅಮಾನಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಗಂಗೆ ದೊಡ್ಡಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿಗಣೇಶ್ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ತುಮಕೂರು: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದು, ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಗಂಗೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಕಳವಳವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು…

error: Content is protected !!