ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ತುಮಕೂರು: ಸರಕಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‍ಸಿಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಕ್ರೀಡಾ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಟ್ರ್ಮಸಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು…

error: Content is protected !!