ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ದಿನವೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ | Vishwa kannadi

ಶಿರಾ: ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ  ಕಾರಣ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲ್ಪ(18) ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ(16) ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಸೆಲ್ಪಿ ಗೆತೆದುಕೊಂಡು…