ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಇಂದಿನ ಪ್ರವಾಸದ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ತುಮಕೂರು: ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎ. ನಾರಾಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜನಾಶೀರ್ವಾದ ಯಾತ್ರಗೆ ಅದ್ದೂರಿ…