ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಳುಗುವ ಹಡಗು ಬಿಜೆಪಿ ಓಡುವ ಹಡಗು : ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್

ತುಮಕೂರು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ದೊರೆತಾಗ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಇಂದು ಮುಳುಗುವ ಹಡಗಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ದೇಶದ…