ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬಾದಾಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? | ಶಾಸಕ ವೈಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ತುಮಕೂರು: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಶೂನ್ಯ ವರ್ಷ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕ ವೈಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ,…

ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಹಠಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೊದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬುದ್ದಿವಂತರ ಪಾರ್ಟಿ | ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ತುಮಕೂರು: ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕ ವೈಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಮೌಖಿಕ ಅದೇಶ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡುವ…