ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ | YNA ಬಳಗ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ತುಮಕೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿರವರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಗೆ ಕೆಂದ್ರದ ವರಿಷ್ಠರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ. ಇತ್ತ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ…

error: Content is protected !!