ಕೆಂಚಮಾರಯ್ಯಗೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯ ಒತ್ತಾಯ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ತುಮಕೂರು: 2022 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಎಡಗೈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡುವಂತೆ…