ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಿ.ಎನ್.ಭಾಸ್ಕರಪ್ಪ ಬದುಕು-ಬರಹ ಹಾಗೂ ಸೇವಾಕಾರ್ಯ ಕೃತಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ತುಮಕೂರು: ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಸಿ.ಎನ್.ಭಾಸ್ಕರಪ್ಪ ಅವರ 79ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ “ವನಸುಮ” (ಅವರ ಬದುಕು-ಬರಹ ಹಾಗೂ ಸೇವಾಕಾರ್ಯ) ಕೃತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು…