ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ: ಗೌರಿಶಂಕರ್

ತುಮಕೂರು: ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಿಂದೆ ಹಾಗೂ ರೈತ ಪರ ಇರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ…

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ

ತುಮಕೂರು: ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಂದು 7…

error: Content is protected !!