ಪಾಪದ ಹಣದಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಸಿರಾ: ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು  ಎಷ್ಟೇ ಹಣದ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುವವರಲ್ಲ, ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ…

error: Content is protected !!