ತುಮಕೂರು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ : ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ನಾನಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿಗಣೇಶ

ತುಮಕೂರು: ತುಮಕೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತರಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸಲ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತ್ತು…