ಎಸಿಬಿ ಬಲೆಗೆ ಪೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ

ತುಮಕೂರು: ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಫ್ ಬರೋಡದಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಳರಚ್ಚು ಮುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ದೋಷವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ…