ಸಾಸಲು ಕೆರೆಗೆ ಹೇಮೆ ರೈತರ ಹರ್ಷ

ತುಮಕೂರು : ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಸಲು ಕೆರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರಿನಿಂದ ಈ…

error: Content is protected !!