ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್: ಜಾಕೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡಾಲ್ ಗೆ ರೋಚಕ ಜಯ

ಸ್ಪೈನ್ ನ ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂಧ್ಯದಲ್ಲಿ…