ಕತೆಯ ದೇಸಿ ರೂಪ:ಡಾ.ಎಸ್.ಶಿವರಾಜಪ್ಪ

ತುಮಕೂರು: ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರದ್ದು. ಅವರು ನಾಗರಿತೆಯ ದೇಸಿ ರೂಪವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಓರಿಯಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್…