ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರ ದ್ವಿತೀಯ ಪುಣ್ಯ ಸಂಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ | ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ್ | #Vishwa kannadi