ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರ ದ್ವಿತೀಯ ಪುಣ್ಯ ಸಂಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ | ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳು | Vishwa kannadi

error: Content is protected !!