ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಏಣಿಕೆ | ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ. ಬಿಜೆಪಿ: 3224

ಅಮ್ಮಾಜಮ್ಮ. ಜೆಡಿಎಸ್: 1135

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: 2329

ಬಿಜೆಪಿ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ  ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ…