ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ | ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ 7870 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಏಣಿಕೆ | ಹದಿಮೂರನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ:

ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ. ಬಿಜೆಪಿ: 37808

ಅಮ್ಮಾಜಮ್ಮ. ಜೆಡಿಎಸ್: 19522

ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: 29938

ಹನ್ನೇರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ 7870 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ, ಹದಿಮೂರನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ…