ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಏಣಿಕೆ | ಐದನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ. ಬಿಜೆಪಿ: 11770

ಅಮ್ಮಾಜಮ್ಮ. ಜೆಡಿಎಸ್: 6614

ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: 10251

ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 1519 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ, ಐದನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ…