ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಏಣಿಕೆ | ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಏಣಿಕೆ | ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ. ಬಿಜೆಪಿ: 8919

ಅಮ್ಮಾಜಮ್ಮ. ಜೆಡಿಎಸ್: 4842

ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: 7577

ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 1342 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ…