ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಏಣಿಕೆ | ಮೂರನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ. ಬಿಜೆಪಿ: 6436

ಅಮ್ಮಾಜಮ್ಮ. ಜೆಡಿಎಸ್: 2714

ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: 4729

ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 1707 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ, ಮೂರನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ…