ಪಂಚ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ | ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ಪಂಚ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ | ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ…