ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್: ಜಾಕೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡಾಲ್ ಗೆ ರೋಚಕ ಜಯ

ಸ್ಪೈನ್ ನ ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡಾಲ್, ಜಾಕೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧ 6-0. 6-2, 7-5 ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ 20 ಗ್ರಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಗೆದ್ದರು, ಇದು ನಡಾಲ್ ಗೆ ಟಿನ್ನಿಸ್ ವತ್ತಿ ಜೀವನದ 100 ನೇ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ.