ಗುಬ್ಬಿ: ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ಗುಬ್ಬಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಶಾಲೆಯು 220 ಮತ್ತು 110 ಕೆವಿ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡವಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು ಇದರ…