ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂಡಾಯದ ಬಿಸಿ

ತುಮಕೂರು: ಐದು ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆಗ್ನೇಯ ಪದವಿಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚು ನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂಡಾಯದ ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ…

ಕತೆಯ ದೇಸಿ ರೂಪ:ಡಾ.ಎಸ್.ಶಿವರಾಜಪ್ಪ

ತುಮಕೂರು: ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರದ್ದು. ಅವರು ನಾಗರಿತೆಯ ದೇಸಿ ರೂಪವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಓರಿಯಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್…